/_f/head_pics/head_ro.jpg

Contabilitate, consultanță, management!

Puncte nevralgice ale oricărei afaceri. Limitele teoretice, ştiinţifice şi practice sunt fără sfârşit în ceea ce priveşte diversitatea fenomenelor economice și fiscale, cât şi al modului în care acestea sunt sistematizate, interpretate şi prezentate, astfel indiferent dacă sunteți o societate mică sau o companie dezvoltată, prin parteneriatul oferit de echipa A&C ASSOCIATED, obțineți soluția pentru a crește performanța economică, financiară si managerială a afacerii Dvs.prin accesul la serviciile noastre profesionale.

Serviciile de contabilitate, consultanță și management puse la dispoziția Dvs.

 • management contabil și fiscal;
 • evidență contabilă și servicii de personal-salarizare;
 • expertiză contabilă;
 • evaluare afaceri;
 • audit intern;
 • acceptarea mandatului de cenzor;
 • consultanță privind aplicarea actelor normative din domeniul contabil, financiar, fiscal și al relațiilor de muncă;
 • prestări servicii conexe, după cum urmează:
  • consultanță și asistență în scopul înmatriculări persoanelor juridice;
  • elaborarea de studii, analize și sinteze pe diverse teme economice;
  • elaborarea de contracte economice;
  • întocmirea de planuri de finanțare pe termen mediu și lung;
  • lucrări de organizare administrativă şi informatică;
  • reprezentare în relaţiile cu terţii.

Asadar parteneriatul oferit de echipa A&C ASSOCIATED vă garantează "siguranţa" unor servicii profesioniste, în care satisfacerea nevoilor Dvs. este primordială.

Consultanta privind aplicarea legislatiei privind TVA referitor la Directiva 2008/8/CE privind locul de prestare a serviciilor.
Nerespectarea prevederilor Codului muncii, poate fi sacționată de către organele de control după cum urmeaza:
Nerespectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, pot fi sacționate de către organele de control după cum urmeaza: 
Nerespectarea prevederilor Codului fiscal, poate fi sacționată de către organele de control după cum urmeaza:
Nerespectarea prevederilor Legii contabilității ( Lg. 82/1991 ) pot fi sacționate de către organele de control după cum urmează: 
Nerespectarea prevederilor OUG nr. 28 / 1999 - privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, se sacționeaza de către organele de control dupa cum urmeaza:
Nerespectarea prevederilor OG nr. 15 / 1996 - privind intărirea disciplinei financiar - valutare, se sacționeaza de către organele de control dupa cum urmeaza: 
Registre contabile:"Registru jurnal general", "Registru inventar", "Registru carte mare" Registre fiscale:"Registru unic de control", "Registru fiscal" Registre administrative:"Registrul de intrari iesiri"